Rynek kryptoński pozostaje byczy, ponieważ 1B USD w instrumentach pochodnych Bitcoin wygasa.

Główne miesięczne opcje na Bitcoin’y i wygaśnięcie kontraktów terminowych powodują, że rynki stają się bycze na BTC.

Instrumenty pochodne Bitcoinów były świadkami znaczącego wydarzenia związanego z wygaśnięciem opcji o wartości nominalnej ponad 1 mld USD. Dziś 272 miliony dolarów z kontraktów terminowych Bitcoin wygasły na Chicago Mercantile Exchange, podczas gdy ponad 65.000 kontraktów na opcje Bitcoin wygasło na Deribit, CME i OKEx, o wartości nominalnej ponad 740 milionów dolarów.

Zazwyczaj główne wydarzenia związane z wygaśnięciem kontraktu powodują znaczne zmiany w zmienności i cenie, które można zaobserwować poprzez wolumen instrumentów pochodnych, otwarte odsetki, a nawet wskaźniki put/call. Rynek instrumentów pochodnych Bitcoin (BTC), składający się głównie z kontraktów terminowych typu futures i opcji na Bitcoin, w 2020 roku wzrósł wielokrotnie. Wzrost ten doprowadził do pogłębienia relacji między ceną BTC a rynkiem instrumentów pochodnych.

Implikacje cenowe i maksymalny ból
Przed wygaśnięciem, około 60% opcji ustalonych na wygaśnięcie miało być „z pieniędzy“, co oznacza, że 60% z tych opcji ma cenę wykonania wyższą niż cena rynkowa Bitcoin Era. Zmniejsza to szanse na dużą zmienność aktywów bazowych, ponieważ nie ma sensu, aby te opcje były wykonywane po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

Chociaż, jeśli te opcje byłyby głównie „in the money“, oznaczałoby to, że ich cena wykonania byłaby niższa niż cena rynkowa, co czyni je lukratywnymi dla inwestorów, zwiększając w ten sposób zmienność.

Innym wskaźnikiem spodziewanej zmienności implikacji poważnego wygaśnięcia opcji na rynku instrumentów pochodnych byłaby koncepcja teorii maksymalnego bólu, która jest metodą obliczania pokazującą poziom cen, przy którym nabywcy opcji ponieśliby największe straty finansowe. Jest to doskonała metryka pomiaru skutków cenowych, ponieważ odzwierciedla ona wszystkie otwarte interesy dla danej daty wygaśnięcia opcji i nie odzwierciedla żadnego konkretnego portfela inwestora. Luuk Strijers, dyrektor handlowy Deribit, omówił wygaśnięcie opcji z Cointelegraph, stwierdzając:

„Patrząc na maksymalny ból, wskazuje on, że nie należy się spodziewać większego wpływu wygaśnięcia BTC w przedziale 9-12 tys. dolarów. Niektórzy stawiają hipotezę, że miesięczne rozmowy w sierpniu, które przesunęły się do „w pieniądzu“ z dużego ruchu w górę w ostatnim miesiącu, mogą spowodować chwilowe zniekształcenia cen w kontraktach terminowych, ponieważ kontrahenci zabezpieczają swoje delty inaczej w okresie rozliczeniowym“.

Zgodnie z oczekiwaniami, Bitcoin znajdował się dobrze w tym przedziale po wygaśnięciu instrumentów pochodnych, wzrastając z 11 367 dolarów po wygaśnięciu do około 11 500 dolarów, co stanowi krytyczny poziom oporu. To wskazuje, że byczy sentyment na rynku nadal utrzymuje się wśród inwestorów po wygaśnięciu. W ciągu ostatniego dnia na instrumencie Deribit zaobserwowano średnie wolumeny opcji – w obrocie znalazło się 17.000 opcji.

Kontrakty terminowe typu futures i opcje o otwartym oprocentowaniu wykazują przeciwne tendencje
Odsetki otwarte to liczba pozostających do spłaty future/opcji na rynku na koniec każdego dnia handlowego. Często wskazuje to na sentyment rynkowy i znaczenie zaobserwowanych trendów cenowych. Według danych Skew, prowadzących do tego ważnego wydarzenia związanego z wygaśnięciem kontraktu, otwarte zainteresowanie opcjami ma tendencję pozytywną, natomiast w przypadku kontraktów terminowych – negatywną. Trend ten jest zauważalny w IO dla Chicago Mercantile Exchange.

Otwarte zainteresowanie opcjami na Bitcoin’y osiągnęło rekordowy poziom 2,1 miliarda dolarów 31 lipca, po czym indeks OI spadł w sierpniu, po czym w dniu 20 sierpnia ponownie osiągnął poziom 2 miliardów dolarów, utrzymując ten poziom do dnia wygaśnięcia. Podczas gdy wysokie otwarte zainteresowanie jest zazwyczaj postrzegane jako oznaka, że rynki mogą skłaniać się ku byczystemu lub niedźwiedziemu, Jay Hao, dyrektor generalny OKEx, powiedział Cointelegraph:

„Niedźwiedzi rynek na Bitcoin nie zmniejszy ilości OI“. Wręcz przeciwnie, im silniejsze jest uczucie niedźwiedziości lub niedźwiedziości, tym większy jest popyt na transakcje handlowe, które mogą zwiększyć IO“.

Czynnikiem, który zwiększył otwarte zainteresowanie opcji BTC może być fakt, że Deribit, lider rynku kryptograficznych instrumentów pochodnych, obniżył opłaty za wygaśnięcie ważności tego ważnego wydarzenia. Strijers potwierdził ten fakt mówiąc: „Deribit obniżył opłaty za wygaśnięcie opcji o 25%, z czego efekt będzie wyraźnie widoczny dla wszystkich posiadaczy OI w ten piątek“.

Kontrakty terminowe lub opcje – Znaczenie ich wygaśnięcia

Ponieważ rynek opcji jest głęboko związany z wyceną kontraktów terminowych, nie można zaprzeczyć, że rynki te są ze sobą skorelowane. Ponieważ ten koniec miesiąca był znaczący pod względem wielkości zarówno kontraktów terminowych jak i opcji, warto zauważyć, który z nich miał większy wpływ na cenę i zmienność BTC. Prostota kontraktów terminowych, w porównaniu ze złożonym produktem finansowym, jakim są opcje, staje się według Hao główną cechą tego tematu:

„Obecnie skutki wygaśnięcia kontraktów terminowych są bardziej widoczne niż dostarczanie opcji, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy lepiej rozumieją kontrakty terminowe niż opcje. Obecnie głównymi uczestnikami opcji są handlowcy instytucjonalni. Liczba uczestników, wolumen obrotu i płynność na rynku opcji są znacznie mniejsze niż w przypadku kontraktów terminowych“.

Zjawisko to może jednak ulec zmianie wraz ze wzrostem rynku krypto instrumentów pochodnych i dalszym wzrostem zainteresowania instytucji. Według Hao: „W miarę dojrzewania rynku instrumentów pochodnych wierzymy, że na rynku opcji uczestniczyć będą bardziej doświadczeni inwestorzy“.

Beneficjenci i wpływ na rynek
Mimo że implikacje cenowe tego wygaśnięcia nie były drastyczne, są inwestorzy, którzy skorzystali na tym wygaśnięciu. Cointelegraph omówił to dalej z Shaunem Fernando, szefem ds. strategii ryzyka i produktów w firmie Deribit, który mówił o opcjach pozycyjnych, jakie inwestorzy posiadali w celu osiągnięcia zysków w czasie tego wygaśnięcia: „Posiadacze krótkich opcji BTC odnieśli korzyść, ponieważ Bitcoin nie przekroczył 11.250 ani 11.500 strajków.“ Fernando omówił dalej działalność w zakresie kontraktów terminowych:

„Pomimo niskiej zmienności indeksu w okresie rozliczeniowym, w kontraktach terminowych (w tym wieczystych) było dużo aktywności, ponieważ trzeba było handlować dużą liczbą delt“.

W porównaniu z tradycyjnym rynkiem kontraktów terminowych, gdzie dostawa kontraktów terminowych wymaga likwidacji i/lub przesunięcia składnika aktywów bazowych, stwarzając ogromną szansę na arbitraż, w przypadku kontraktów BTC okazja do arbitrażu nie istnieje ze względu na cyfrowy charakter składnika aktywów. Kolejnym dużym czynnikiem różnicującym jest różnica w wolumenie pomiędzy rynkiem kontraktów terminowych a rynkiem kasowym. Podczas gdy rynek kontraktów terminowych jest kilkakrotnie większy niż rynek spot na rynkach tradycyjnych, w przypadku Bitcoin’a wielkość rynku kontraktów terminowych jest bardzo mała w porównaniu z rynkiem spot. Hao omówił ten mniejszy wpływ na rynki kontraktów terminowych na Bitcoin, przedstawiając szczegóły: „Chociaż rynek instrumentów pochodnych w przestrzeni kryptońskiej jest stosunkowo dobrze prosperujący, liczba użytkowników, którzy naprawdę uczestniczą w arbitrażu nie jest bardzo duża, więc ten efekt pływowy nie jest bardzo oczywisty“.

Jednak wielkość rynków instrumentów pochodnych nadal wpływa na rynek Bitcoin spot, jak widać w przypadku instrumentów pochodnych Ether (ETH), gdzie opcje Ether (ETH) odnotowały fenomenalny wzrost w 2020 r. ze względu na oczekiwaną modernizację sieci do Ethereum 2.0. Hao powtórzył tę analogię:

„Cena spot wpływa na cenę kontraktów terminowych (w tym kontraktów terminowych i opcji). Możemy to udowodnić, patrząc na rynek opcji ETH. Byk na ETH na całym rynku jakiś czas temu był bardzo silny, co doprowadziło do wzrostu cen spotowych ETH“.

To zdarzenie związane z wygaśnięciem nie miało być może poważnych natychmiastowych implikacji cenowych, ale coraz bardziej podkreśla znaczenie wzrostu rynku instrumentów pochodnych Bitcoin i potrzebę dalszego rozumienia tego samego przez inwestorów w celu skorzystania z takich zdarzeń.

 

The fourth recipient of a developer’s grant from OKCoin brought the total amount subsidized to over $500,000

The crypto currency exchange, OKCoin, has continued to support the developers of Bitcoin Core (BTC) with a fourth grant awarded to Bitcoin’s most active contributor since 2017, Marco Falke, for an undisclosed six-figure sum.

This grant brought the total amount subsidized as part of the company’s Independent Developer Grant program to more than $500,000.

The price of Band Protocol increased by 65% overnight: here are the 3 reasons behind the increase

OKCoin believes that funding the open source development of the Bitcoin network is critical to the growth of the entire crypto ecosystem.

CEO Hong Fang said, „Supporting Marco’s work in strengthening the testing framework in addition to its overall responsibilities as a maintainer is important for continued quality development.

German police confiscated $30 million in crypt coins from the operator of an illegal film transmission site

Crucial development

This grant will allow Falke to concentrate on modularizing Bitcoin Core code, ensuring that the code is clearly segmented so that developers have a specific focus. „Developers are usually good at supporting specific parts of the code and this helps clarify responsibilities,“ Falke said, adding that his work will also benefit users:

„Modularizing the code also has advantages for the user; you can disable modules, such as the mining module or the mempool module, which means you can run Bitcoin Core with less computing resources.

Honeywell creates a blockchain „search engine“ for aircraft parts data
Falke will also continue his work as a Bitcoin Core maintainer, reviewing other contributions to ensure they are aligned with community requirements while helping new contributors make an impact on the community.

„Educating new volunteers on the project and how the consensus model works is a very important part of building the community. I was given this support when I joined, and that’s why I want to pass it on.

Prior to this grant, Falke was working with Chaincode Labs who had also supported his work at Bitcoin Core. This grant is instrumental in his work having an ongoing impact on the entire Bitcoin community.

One of the future plans Falkes is working on is the critical change of the code from Bitcoin to C++ 17. „In two major releases, we plan to change to C++ 17, which allows us to eliminate library dependencies where we have identified errors,“ he explained, and stated that „without the OKCoin grant, this would not be possible.

OKCoin says institutional investors benefit most from the regulatory clarity of the Office of the Comptroller of the Currency

Previous recipients of a grant include Bitcoin’s payment processor, BTCPay (USD 100,000) and independent contributors, Fabian Jahr and Amiti Uttarwar (USD 150,000). Previous grant money has been used to support recent developments in the user experience for BTCPay Server, improvements to the UTXO suite and the functional test box.

Promoting the entire crypto-currency industry
Fang explained that through these grants, OKCoin will create a network of active contributors who could collaborate on larger projects:

„Our grant recipients do not work for us or the exchange company, they stay on their own open source path. But we are very open to funding and/or contributing with our own resources to larger projects that help the entire cryptology industry.

BitMEX offers $100,000 grant to Bitcoin Core researcher
The recipients of these grants are not subject to an exclusive contract with OKCoin, he continued, and suggested that „the more companies that fund the developers the better, and it’s really exciting that we’re seeing more and more crypto companies giving grants to Bitcoin Evolution developers in 2020.

Kann Steem das beste Investitionspaket für meine Stationen sein? Kurzfristig gegen langfristig

Vielleicht ist dies der größte Traum in meinem Leben und muss hier Zeugnis für meine Freunde und Familien von Steem hinterlassen. Jetzt habe ich zwei Kinder; Der Alte ist sieben Jahre alt (7) und der Jüngere ist vier Jahre alt (4). Als ich meine Steem-Reise begann, plante ich das kurzfristige Geschäft wirklich. Ich dachte daran, den Bullenlauf schon 2018 zu treffen, als ich zu Steem kam. Ich habe das geplante Geschäft nicht gut verstanden. Es gab so viele Vorhersagen darüber, wie sich Steem auf dem Markt bewegen wird. Ja, ich verstehe, wie instabil die Kryptowährung ist, wenn es um Markttrends geht. Aber wenn ein Plan heute in Steem den Jackpot knackt und Milliardär wird, bedeutet das, dass Steem ein „kurzfristiger Plan“ ist. Trotz der Tatsache, dass, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, möglicherweise einige bullische Münzen zu erfüllen sind, muss sich irgendwo etwas ansammeln.

Wie sieht ein Short Business aus?

Die meisten kurzfristigen Unternehmen scheinen Geld in das Geschäft zu pumpen und Ihr Kapital plus Zinsen innerhalb kurzer Zeit auf Generation Why zurückzugewinnen, doch das Geschäft ist für einige Zeit erschöpft. Es ist, als hätte man ein Landstück, das mit Gold gefüllt ist. Sie organisieren Jungs, um als Galamsey zu graben. Hoffentlich würde eine Zeit kommen, in der das Gold aus dem Land erschöpft wäre, wenn Sie graben und die Jungs viel Geld bekommen, das wäre der Zusammenbruch des Galamsey-Geschäfts. In meiner alten Steem-Reise habe ich fälschlicherweise daran gedacht, nach Steem zu graben, reicher zu sein und den Job zu verlassen. Ich habe gespannt auf den Bullenlauf gewartet, wie etwas, das mit falschen oder üblen Mitteln passieren wird. Diese Idee, die vielen Steemianern in den Sinn kommt, lässt sie das Steem-Geschäft leicht aufgeben, wenn sie keine schnellen Auswirkungen sehen.

Steem, ein langfristiger Geschäftsplan

Auf meiner neuen Steem-Reise habe ich Steem als langfristiges Unternehmen mit einer dauerhaften Lebensdauer sehr geschätzt. Steem ist ein Aufbausystem, eine Community von Content-Erstellern, Investoren und Content-Konsumenten, die sich gegenseitig einig sind, um sich gegenseitig beim Aufbau im erforderlichen Tempo zu helfen oder zu unterstützen. Steem ist eine Erfolgskette, bei der die Basis oder das Fundament sehr klein ist und sich dennoch mit der Zeit erweitert. Wenn Steemianer, die jetzt 1.000.000 USD haben, bereits 2016 mit 15 USD begonnen haben, sollten wir uns einig sein, dass dies eine langfristige Investition ist. Weil Newcomer mit dem jüngsten Steemit-Anmeldepaket von 15 SP $ für das nächste Jahr niemals auf diesem SP bleiben würden, wenn er konsequent erstellt oder investiert. Ob Sie investieren oder Inhalte erstellen, um dieses riesige Paket zu erreichen, spielt keine Rolle, aber wir sollten verstehen, dass dies ein langfristiges Geschäft ist.

Halbierung der Blockvergütung laut Bitcoin Future

Wie sehen wir, wenn das langfristige Geschäft wächst? Die Gewinnmarge wächst nachhaltig und nach oben. Wenn ich zufällig gesagt habe; $ 1, 000,000 SP in meinem Steem-Konto, das den Inhalt des Autors kuratieren kann, um $ 20 Steem-Belohnung zu geben. Stellen Sie sich vor, ich kuratiere täglich 20 Autoreninhalte und halte meinen VP zwischen 100% und 85%. Es bedeutet, dass 50% meine Kurationsbelohnung für 20 Autoreninhalte waren, für die jeweils 20 US-Dollar Steem 200 US-Dollar SP pro Tag betragen. Ich könnte jede Woche 1.400 SP, 5.600 SP pro Monat und 67.200 SP für das Jahr sammeln. Dies allein ist kuratierend, aber wenn ich in der Lage bin, Inhalte mit mehr Followern aufgrund dieser enormen Steem Power von 1.000.000 SP zu erstellen, stellen Sie sich die Anzahl der Follower vor, die meine Inhalte verbessern werden. Dies ist sogar meine grobe Einschätzung hier. Das Belohnungspaket aus dem Belohnungspool von Steemit Inc könnte sogar noch mehr sein: Kommentare und andere Nebeneffekte sind hier sogar ausgeschlossen. Wenn wir davon ausgehen, dass der Steem-Kurs bei 0,2 USD des Dollars liegt, könnten wir uns irren, da diese Zahl mit steigender Kryptowährung definitiv steigen würde. Wenn wir unsere Beständigkeit bei der Schaffung, Kuration, Zusammenarbeit und Zusammenarbeit mit der Familie in der Steem-Community beibehalten, sehen wir das echte Wachstum unseres Steem-Geschäfts.